Thông tin công ty

Chia sẻ "Luật Kế toán 2015" - Những điểm mới, người làm Kế toán cần biết!

Chia sẻ "Luật Kế toán 2015" - Những điểm mới, người làm Kế toán cần biết!

Vì mục tiêu cộng đồng, phát triển nghề nghiệp - Ngày 20/08/2016 vừa qua TVTProTrain đã kết hợp với Webketoán tổ chức thành công buổi chia sẻ về Luật Kế toán 2015 cho người làm nghề Kế toán tại Tp. HCM.

Mới nhất

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73