Trao đổi

TÓM TẮT ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI ÁP DỤNG CHO  DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

TÓM TẮT ĐỊNH HƯỚNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MỚI ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp Nhỏ và vừa thay thế Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC.

Mới nhất

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73