Tin tức Tin tức chung

HOT - Đã có bản chính thức của Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

HOT - Đã có bản chính thức của Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016

Như đã biết ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư số 133/2016/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Mới nhất

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73