Thông tin tuyển sinh03:59 ngày 16/09/2016

TVT Protrain - Thông báo chiêu sinh Lớp hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Hợp nhất BCTC

Như Quý Doanh nghiệp đã biết, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC hướng dẫn phương pháp lập và trình bày BCTC hợp nhất thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC, Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Thời gian qua TVT ProTrain đã tổ chức thành công 02 lớp chất lượng cao do chính Tác giả trực tiếp trình bày, với mong muốn giúp cho đội ngũ kế toán tại Tập đoàn, tại các Công ty con cũng như Giảng viên các trường đào tạo kế toán - kiểm toán trang bị kiến thức tốt nhất từ nguồn chính thống, kịp thời tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, TVT ProTrain tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn với chuyên đề:

- Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC thay thế Thông tư 161/2007/TT-BTC;

- Trao đổi, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh khi triển khai vào thực tế tại DN.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi tham dự khóa học, Doanh nghiệp đạt được:

-       Nắm bắt đầy đủ các thay đổi của Thông tư 202/2014/TT-BTC;

-       Cập nhật bổ sung kiến thức cho các Anh/Chị/Em Kế toán đã tham gia lớp tập huấn trước;

-       Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán;

-       Thảo luận và trao đổi trực tiếp các vướng mắc với Chuyên gia của Bộ Tài chính – TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BCTC HỢP NHẤT

-       Bổ sung các quy định cụ thể về nguyên tắc lập BCTC hợp nhất như: Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con; Ghi nhận thuế hoãn lại từ hợp nhất kinh doanh; Xử lý lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ theo CMKTQT; ...;

-       Lợi ích cổ đông không kiểm soát: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung một phương pháp mới);

-       Bổ sung một mục riêng để xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi (mới hoàn toàn);

-       Loại trừ các giao dịch nội bộ: Bổ sung một số giao dịch mới như góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; Xử lý cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị định 71/CP; Sửa đổi phương pháp hợp nhất đối với các khoản cho vay trong nội bộ…;

-       Bổ sung Một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp trên BCTCHN;

-       Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để giải quyết việc tái cấu trúc tập đoàn, gồm 3 nội dung: Thoái đầu tư; Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung (tập đoàn ngang chuyển thành tập đoàn dọc và ngược lại).

-       Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để xử lý hợp nhất cho tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo (tập đoàn dọc);

-       Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn hướng dẫn Báo cáo lưu chuyển tệ hợp nhất;

-       Bổ sung một chương riêng về phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; ...

Và rất nhiều các nội dung thay đổi khác về mặt NỘI HÀM sẽ được chính TÁC GIẢ của Thông 202/2014/TT-BTC trực tiếp hướng dẫn trong khoá đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

TVT ProTrain cam kết là đơn vị đào tạo duy nhất tại Tp. HCM được chính TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC trực tiếp giảng dạy.

 

Ông TRỊNH ĐỨC VINH

 
Phó vụ trưởng Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, BTC

TÁC GIẢ TT202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

trực tiếp trình bày và tháo gỡ NGAY các vướng mắc cho Học viên

 

THỜI GIAN

Khóa tập huấn Thông tư 202/2014/TT-BTC: 05 ngày/khóa được chia làm 02 tuần liên tiếp. (Dành cho đối tượng quản lý và Kế toán cao cấp của Doanh nghiệp)

•      Lớp BCHN.03: 20-21-22 và 27-28 tháng 10/2016.

ĐỊA ĐIỂM: Công ty TVT ProTrain, số 10-12 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

PHÍ THAM DỰ

Thông tư 202/2014/TT-BTC - Lập và trình bày BCTC hợp nhất: 05 ngày chia làm 2 tuần.

·         Phí tham dự: 5.000.000 VND/HV/Khóa (học phí tham dự đã bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả...);

·         Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp lớp!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP TVT

Điện thoại: 08 35172279         Fax: 08 35172868      Hotline:   0911 73 63 73 (Ms. Ngân)

Email: info@tvtprotrain.edu.vn

Đăng ký trực tuyến

THÔNG TIN NỘP PHÍ THAM DỰ

Chuyển khoản qua ngân hàng

Nộp tiền mặt trực tiếp

·    Chủ tài khoản:

Công ty TNHH Đào tạo Chuyên nghiệp TVT

·    Số tài khoản: 194833439 (VND)

·    Ngân hàng: ACB Hội sở số 442 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, Tp. HCM.

Văn phòng TVT ProTrain

Địa chỉ: Số 10-12 Hoa Đào, P.2, Q. Phú Nhuận, Tp. HCM.

Tel: 08 35172279

Hotline:  0911 73 63 73 (Ms. Ngân)

 

Bình luận
Các tin khác

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73