Các khóa đào tạo10:13 ngày 05/03/2015

Khóa Chế độ kế toán Doanh nghiệp tháng 03/2015 theo Thông tư 200/2014/TT-BTCT

Giới thiệu nội dung khóa cập nhật chế độ kế toán mới.

Như Quý Doanh nghiệp đã biết, ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 200/2014/TT–BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp mới thay thế Quyết định 15/2006/QĐ–BTC năm 2006. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Để giúp cho đội ngũ kế toán tại các doanh nghiệp cũng như đội ngũ kế toán - kiểm toán viên hành nghề nắm bắt kịp thời tinh thần các nội dung mới của Chế độ kế toán doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt ngay từ đầu năm 2015, TVT ProTrain tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn về Thông tư 200/2014/TT-BTC về Chế độ Kế toán Doanh nghiệp mới thay thế Quyết định 15/2006/QĐ-BTC.

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi tham dự khóa học, Doanh nghiệp đạt được:

 1. Nắm bắt kịp thời và đầy đủ các thay đổi của Thông tư 200/2014/TT-BTC;
 • Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán;
 • Thảo luận và trao đổi trực tiếp các vướng mắc với Chuyên gia của Bộ Tài chính – Nhóm TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

 • Bỏ 4 hình thức ghi sổ kế toán;
 • Nhiều giao dịch/nghiệp vụ thay đổi quan điểm ghi nhận;
 • Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán DN có thể tự thiết kế phù hợp với thực tế tại đơn vị mình;
 • Việc ghi nhận giao dịch/ nghiệp vụ được tuân thủ cao nhất các Chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS);
 • Việc hạch toán kế toán được phân biệt rõ với mục đích lập báo cáo thuế;
 • Thuyết minh Báo cáo tài chính bao gồm cả nội dung và đối tượng;
 • Các chỉ tiêu không phát sinh trên BCTC được phép bỏ đi...

Và rất nhiều các nội dung thay đổi khác về mặt NỘI HÀM sẽ được chính nhóm TÁC GIẢ của Thông tư 200/2014/TT-BTC trực tiếp hướng dẫn trong các khoá đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

TVT ProTrain cam kết là đơn vị đào tạo duy nhất tại Tp. HCM được chính nhóm TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC trực tiếp giảng dạy.

 

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

 • Tư vấn chiêu sinh 2

 • Tư vấn chiêu sinh 1

 • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73