Các khóa đào tạo04:01 ngày 03/11/2015

TVT Protrain - Chiêu sinh lớp hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất theo thông tư 202/2014/TT-BTC

Theo các quy định hiện hành, Công ty mẹ là tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán, Công ty đại chúng quy mô lớn và Công ty mẹ thuộc sở hữu Nhà nước phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm.

Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của Công ty mẹ và các Công ty con, nhằm giúp các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty của Việt Nam chủ động trong việc tổ chức công tác kế toán, thiết kế quy trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất, tuân thủ quy định theo các nguyên tắc kế toán và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và phục vụ cho nhu cầu báo cáo ĐÚNG - ĐỦ theo các quy định hiện hành.

Nhận thức được những thuận lợi, khó khăn và tháo gỡ những vướng mắc tồn tại khi các doanh nghiệp thực hiện việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trong thực tế cũng như nhu cầu được tập huấn CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT - HIỆU QUẢ CAO NHẤT - DO CHÍNH TÁC GIẢ TRÌNH BÀY, TVT PROTRAIN tiếp tục chiêu sinh khóa học: 

"Hướng dẫn phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất theo Thông tư 202/2014/TT-BTC"

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Khi tham dự khóa học, Doanh nghiệp đạt được:

 • Nắm bắt kịp thời, đầy đủ và chính xác nhất các thay đổi của Thông tư 202/2014/TT-BTC;
 • Chủ động thực hiện các thay đổi nhằm tuân thủ Pháp luật Kế toán;
 • Thảo luận và trao đổi trực tiếp các vướng mắc với CHÍNH TÁC GIẢ soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC;
 • Được tham dự trực tiếp Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm lập BCTC hợp nhất từ các chuyên gia hàng đầu.

 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA BCTC HỢP NHẤT

 • Bổ sung các quy định cụ thể về nguyên tắc lập BCTC hợp nhất như: Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý (FV) và giá trị ghi sổ (NBV) trong tài sản thuần của công ty con; Ghi nhận thuế hoãn lại từ hợp nhất kinh doanh; Xử lý lợi thế thương mại hoặc lãi từ giao dịch mua rẻ theo CMKTQT; ...;
 • Lợi ích cổ đông không kiểm soát: Tách lợi ích cổ đông không kiểm soát theo 2 phương pháp (bổ sung một phương pháp mới);
 • Bổ sung một mục riêng để xử lý cổ tức ưu đãi của cổ đông không kiểm soát và quỹ khen thưởng phúc lợi (mới hoàn toàn);
 • Loại trừ các giao dịch nội bộ: Bổ sung một số giao dịch mới như góp vốn vào công ty con bằng tài sản phi tiền tệ; Xử lý cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị định 71/CP; Sửa đổi phương pháp hợp nhất đối với các khoản cho vay trong nội bộ…;
 • Bổ sung Một chương riêng hoàn toàn mới để xử lý các khoản dự phòng trong doanh nghiệp trên BCTCHN;
 • Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để giải quyết việc tái cấu trúc tập đoàn, gồm 3 nội dung: Thoái đầu tư; Công ty con phát hành cổ phiếu riêng lẻ; Hợp nhất kinh doanh dưới sự kiểm soát chung (tập đoàn ngang chuyển thành tập đoàn dọc và ngược lại).
 • Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn để xử lý hợp nhất cho tập đoàn đa cấp và sở hữu chéo (tập đoàn dọc);
 • Bổ sung một chương riêng mới hoàn toàn hướng dẫn Báo cáo lưu chuyển tệ hợp nhất;
 • Bổ sung một chương riêng về phương pháp vốn chủ sở hữu đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết; ...

 

Và rất nhiều các nội dung thay đổi khác về mặt NỘI HÀM sẽ được chính TÁC GIẢ của Thông tư 202/2014/TT-BTC trực tiếp hướng dẫn trong các khoá đào tạo này.

GIẢNG VIÊN

 

ÔNG TRỊNH ĐỨC VINH

Vụ Phó Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài Chính.

Người trực tiếp soạn thảo Thông tư 202/2014/TT-BTC

 

THỜI GIAN

Khóa tập huấn Thông tư 202/2014/TT-BTC: 05 ngày/khóa được chia làm 02 tuần liên tiếp. (Dành cho đối tượng quản lý và Kế toán cao cấp của Doanh nghiệp)

•      Lớp BCHN.03: 03-04-05 và 11-12 tháng 12/2015.

ĐỊA ĐIỂM: Dự kiến tại Số 168 đường Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

PHÍ THAM DỰ

Thông tư 202/2014/TT-BTC - Lập và trình bày BCTC hợp nhất: 05 ngày chia làm 2 tuần.

·         Phí tham dự: 5.000.000 VND/HV/Khóa (học phí tham dự đã bao gồm tiệc trà giữa giờ, tài liệu, hội trường, diễn giả...);

·         Số lượng chỗ ngồi có hạn, Quý vị vui lòng đăng ký sớm để được ưu tiên xếp lớp!

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGHIỆP TVT

Điện thoại:    08 3997 4985 – Fax: 08 3997 4986

Hotline:         0911 73 63 73 Ms. Ngọc Quyên hoặc 0918 718 418 Mr. Thanh

Email:           info@tvtprotrain.edu.vn

Đăng ký trực tuyến tại: 

 

THÔNG TIN NỘP PHÍ THAM DỰ

Chuyển khoản qua ngân hàng

Nộp tiền mặt trực tiếp

·    Chủ tài khoản: Cty TNHH Đào tạo Chuyên nghiệp TVT

·    Số tài khoản: 194833439 (VND)

·    Ngân hàng: ACB Hội sở số 442 Nguyễn Thị Minh Khai

 

Văn phòng Công ty TVT ProTrain

Địa chỉ: Số 5 (lầu 5) đường Đống Đa, P.2, Q. Tân Bình, Tp. HCM.

Tel: 08 3997 4985

Hotline:  0911 73 63 73 (Ms. Ngọc Quyên)

 

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

 • Tư vấn chiêu sinh 2

 • Tư vấn chiêu sinh 1

 • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73