Tin tức01:02 ngày 02/03/2015

Tổng hợp 1 số sai sót thường gặp trong kế toán thu chi

Thu - chi là những nghiệp vụ rất cơ bản trong công tác kế toán, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn những sai sót dễ dàng gặp phải. Vì vậy Đức Minh xin chia sẻ những sai sót thường gặp khi làm kế toán thu - chi, hy vọng rằng những kiến thức này sẽ giúp các kế toán viên đạt hiệu quả cao hơn trong công việc.

1. Về chứng từ, sổ sách

Việc xử lý và quản lý chứng từ, sổ sách rất quan trọng, do vậy kế toán cần phải lưu ý khi có cơ quan thuế kiểm tra. 

Chi tiết về các trường hợp sai sót, các bạn đọc tại bài: Những lưu ý trong việc xử lý chứng từ với kế toán thu chi

sai sot trong ke toan thu chi

 

Về sổ sách

 - Biên bản kiểm kê thiếu chữ kí của thủ quỹ và kế toán trưởng; không thành lập hội đồng kiểm kê, không có chữ kí của Giám đốc và thành viên Hội đồng kiểm kê quỹ trên biên bản.

 

 - Biên bản kiểm kê có số tiền dư đến đơn vị đồng.

 

 - Số tiền trên phiếu thu, chi khác trên sổ sách kế toán.

 

  - Có nghiệp vụ thu chi tiền mặt với số tiền lớn, vượt quá định mức trong quy chế tài chính. Phát sinh nhiều nghiệp vụ thu chi tiền trước và sau ngày khóa sổ.

 

 - Có nhiều quỹ tiền mặt.

 

 - Số dư quỹ tiền mặt âm do hạch toán phiếu chi trước phiếu thu.

kinh nghiem lam ke toan thu chi

 

 - Chênh lệch tiền mặt tồn quỹ thực tế và biên bản kiểm kê quỹ.

 

- Vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm: kế toán tiền mặt đồng thời là thủ quỹ, chứng từ kế toán xếp chung với chứng từ quỹ, sổ quỹ và sổ kế toán không tách biệt…

- Ghi lệch nhật kí chi tiền; số cái, sổ quỹ, không khớp nội dung, số tiền.

 

 - Ghi chép, phân loại, phản ánh chưa hợp lí (không hạch toán tiền đang chuyển …)

 

 - Không có báo cáo quỹ tiền mặt định kì, thủ quỹ và kế toán không thường xuyên đối chiếu.

 

 - Hạch toán theo giấy báo Nợ, báo Có ngân hàng chưa kịp thời.

 

 - Chưa mở sổ theo dõi chi tiết theo từng ngân hàng.

 

- Chưa đối chiếu số dư cuối kì với ngân hàng.

 

 - Mở nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng nên khó kiểm tra, kiểm soát số dư.

 

 - Chênh lệch sổ sách kế toán với biên bản đối chiếu với ngân hàng, với các bảng cân đối số phát sinh.

hach toan ke toan thu chi

 

 - Phản ánh không hợp lí các khoản rút quá số dư, gửi tiền, tiền lãi vay…

 

 - Người kí sec không phải là những thành viên được ủy quyền.

 

 - Phát sinh quá nhiều nghiệp vụ chuyển tiền tại ngày khóa sổ để lợi dụng sự chậm trễ gửi giấy báo của ngân hàng.

2. Về hạch toán

- Hạch toán nội dung không đúng tài khoản đối ứng
- Hạch toán một số nghiệp vụ không có cơ sở hoặc không kịp thời hoặc bị trùng 2 lần

- Hạch toán thu tiền và chi trả tiền chưa kịp thời, không đúng kì.

- Lập phiếu thu không phù hợp với thời điểm thực tế thu tiền 

 

- Lập phiếu chi và hạch toán được thực hiện sau khi đã chi tiền

 

- Nộp tiền mặt về quỹ không kịp thời theo quy định

 

- Không mở sổ quỹ hoặc mở nhưng ghi chép không đúng trình tự nhập, xuất quỹ nên sổ quỹ tiền mặt của một số ngày còn có hiện tượng dư âm, hoặc khi có sự chênh lệch giữa sổ kế toán và tiền mặt kiểm kê thực tế rất khó phát hiện ra các nguyên nhân chênh lệch

ke toan thu chi

 

- Có hiện tượng chi khống hoặc hạch toán thiếu nghiệp vụ thu chi phát sinh.

 

- Ghi nhận thiếu trong hệ thống tài khoản kế toán của đơn vị số dư tiền gửi tại một số ngân hàng (phát hiện thông qua thủ tục đối chiếu xác nhận số dư với Ngân hàng)

 

- Chuyển tiền sai đối tượng hay người nhận không có quan hệ kinh tế đối với đơn vị.

 

- Tên người nhận trên ủy nhiệm chi và tên đối tượng công nợ của các đơn vị không trùng nhau.

 

- Một số đơn vị không tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt

 

- Chưa hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi ngân hàng hoặc hạch toán lãi tiền gửi NH không khớp với sổ phụ NH.

 

- Chưa thực hiện bảo mật và phân quyền trong chương trình kế toán, nhiều đối tượng có thể vào đuợc chương trình dẫn đến rủi ro trong quản lý.

 

3. Về lưu trữ chứng từ

 

- Một số khoản chi có nhiều nội dung và nhiều chứng từ chi đính kèm, tuy nhiên đơn vị chưa lập bảng kê chi phí điều này làm khâu kiểm soát chứng từ khó khăn

- Việc lưu trữ các chứng từ thanh toán còn chưa kịp khoa học như chứng từ công nợ lưu cùng chứng từ thanh toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, còn để chứng từ rời không đóng thành quyển, .. 

 Hiện nay, để hạn chế những rủi ro, các doanh nghiệp đang có xu hướng sử dụng phần mềm kế toán trong công tác kế toán. Một Phần mềm kế toán dễ sử dụng phù hợp với doanh nghiệp sẽ là một công cụ hữu hiệu hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong công tác hạch toán các thu - chi... đảm bảo sự chính xác trong các số liệu, hạn chế tối đa những rủi ro có thể mắc phải, giúp cho kế toán viên tiết kiệm thời gian hơn và công việc cũng trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73