Giới thiệu02:47 ngày 21/04/2015

Cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo

CAM KẾT

- Với học viên: TVT ProTrain cam kết rằng tất cả học viên sau khi tốt nghiệp và nhận chứng chỉ do TVT ProTrain cấp được giới thiệu làm việc đúng chuyên ngành đã được đào tạo.

- Với Doanh nghiệp: TVT ProTrain cam kết đảm bảo ứng viên do TVT ProTrain đào tạo ra sẽ thực hiện tốt công việc kế toán tại đơn vị. Trong trường hợp nhân viên không hoàn thành tốt các công việc như thỏa thuận, TVT ProTrain sẽ chịu trách nhiệm đứng ra thực hiện hoàn toàn MIỄN PHÍ thay cho nhân viên, đồng thời sẽ đào tạo lại MIỄN PHÍ hoặc thay đổi ngay nhân viên khác phù hợp hơn cho Doanh nghiệp.

- Học viên đã tham gia các khóa đào tạo do TVT ProTrain tổ chức, Doanh nghiệp sử dụng nhân viên chuyên nghiệp do TVT ProTrain giới thiệu sẽ được tư vấn các nội dung liên quan đến Kế toán tại doanh nghiệp hoàn toàn MIỄN PHÍ. TVT ProTrain cũng thường xuyên tổ chức các lớp cập nhật chính sách, văn bản mới cho học viên nhằm đảm bảo sau khi đi làm, học viên vẫn được tiếp tục trang bị kiến thức tốt nhất phục vụ cho công việc.

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73