Giới thiệu00:29 ngày 02/03/2015

Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN:

Trở thành đơn vị đào tạo kỹ năng làm kế toán chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam với chất lượng được xã hội  công nhận. Tất cả học viên khi hoàn tất khóa đào tạo tại TVT ProTrain sẽ được chứng nhận đảm bảo thực hiện tốt công việc kế toán tại các doanh nghiệp với tất cả loại hình sản xuất kinh doanh.

SỨ MỆNH:

Tạo ra đội ngũ nhân viên chuyên môn kế toán chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhân sự cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua các chương trình  đào tạo và huấn luyện chuyên nghiệp.

 

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73