Giới thiệu06:29 ngày 23/03/2015

Danh sách giảng viên

Công ty TNHH Đào tạo Chuyên nghiệp TVT - TVT ProTrain cam kết đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo do TVT ProTrain tổ chức là sự kết hợp giữa Cán bộ từ các cơ quan soạn thảo - Giảng viên - Chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực tế.

Danh sách Giảng viên của TVT ProTrain:

1. Lĩnh vực Kế toán:

•      Ông Trịnh Đức Vinh – Vụ phó Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính - Trưởng Nhóm soạn thảo CĐKT DN;

•      Bà Nguyễn Thị Vân - Phó Trưởng phòng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính - Thành viên soạn thảo CĐKT DN;

•      Bà Phạm Thị Loan - Phó Trưởng phòng Kiểm toán, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính - Thành viên soạn thảo CĐKT DN;

•      Bà Vũ Thị Kim Thúy - Chuyên viên phòng Doanh nghiệp, Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính - Thành viên soạn thảo CĐKT DN;

•      Ông Chung Thành Tiến - Giám đốc Công ty TVT ProTrain - Thành viên;

•      Bà Nguyễn Ngọc Phương Ngân - GV Khoa Kế toán - Kiểm toán - P. Giám đốc Công ty TNHH DV Kế toán Đồng Hưng - Thành viên.

•      ...

2. Lĩnh vực thuế:

•      Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ Trưởng Vụ chính sách thuế Doanh nghiệp lớn - Tổng Cục thuế;

•      Ông Chung Thành Tiến - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán Đồng Hưng;

•     ....

Và còn nhiều chuyên gia, giảng viên khác đến từ Bộ Tài chính, Tổng Cục thuế, các cục thuế địa phương, các giàng viên của những trường đại học uy tín, các chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm thực tế trực tiếp tham gia trình bày các nội dung liên quan cụ thể theo từng khóa học do TVT ProTrain trực tiếp hoặc hợp tác tồ chức.

 

TVT ProTrain cam kết tất cả các khóa đào tạo do chúng tôi tổ chức sẽ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu thực tế của Quý Doanh nghiệp.

 

TM. Ban giám đốc TVT ProTrain

 

 

Bình luận

HỖ trợ trực tuyến

  • Tư vấn chiêu sinh 2

  • Tư vấn chiêu sinh 1

  • Liên hệ dịch vụ

0835172279 09 11 73 63 73